Phong cách thiết kế độc lạ.

 Một số văn phòng có thể nhàm chán và ngột ngạt, nhưng chắc chắn không phải là những văn phòng sau - chúng tôi thực hiện một danh sách các không gian văn phòng tuyệt vời và hầu hết được thiết kế tốt trên thế giới. Không phải tất cả không gian làm việc được tạo ra giống nhau

- một số có thể làm giảm tinh thần của người lao động trong khi những người khác có thể giữ cho họ hạnh phúc và truyền cảm hứng cho họ được tràn đầy năng lượng và sáng tạo. Đối với các công ty như Google, đòi hỏi người lao động thông minh, sáng tạo và trong nhu cầu, văn phòng như cung cấp một lợi thế cạnh tranh khi cố gắng để thu hút nhân viên trẻ và thông minh.1 | Selgas Cano Architecture Office

 

amazing-creative-workspaces-office-spaces-13-1

amazing-creative-workspaces-office-spaces-13-2

amazing-creative-workspaces-office-spaces-13-3

Google 1

Google 2

Google 3

Google 4

Google 5

Google 6

Google 7

Google 8

Google 9

Google 10

Google 11

Image credits: officesnapshots.com

3 | Inventionland Design Factory

Inventionland Design Factory 1

Inventionland Design Factory 2

Inventionland Design Factory 3

Inventionland Design Factory 4

Inventionland Design Factory 5

Image credits: officesnapshots.com

4 | Pallotta Teamworks

Pallotta Teamworks 1

Pallotta Teamworks 2

Pallotta Teamworks 3

Image credits: clivewilkinson.com

5 | Dropbox

Dropbox 1

Dropbox 2

Dropbox 3

Dropbox 4

Image credits: customspaces.com

6 | Airbnb

Airbnb 1

Airbnb 2

Airbnb 3

Airbnb 4

Image credits: customspaces.com

7 | Facebook

Facebook 1

Facebook 3

Facebook 4

Image credits: customspaces.com

8 | Nokia

Nokia 1

Nokia 2

Nokia 3

Nokia 4

Image credits: customspaces.com

9 | Urban Outfitters

Urban Outfitters 1

Urban Outfitters 2

Urban Outfitters 3

Urban Outfitters 4

Urban Outfitters 5

Urban Outfitters 6

Image credits: officesnapshots.com

10 | Lego

Lego 1

Lego 2

Lego 3

Lego 4

Lego 5

Image credits: ottenki-serogo.livejournal.com

11 | Zynga

Zynga 1

Zynga 2

Zynga 3

Zynga 4

Image credits: officesnapshots.com

12 | White Mountain Office

White Mountain Office 1

White Mountain Office 2

White Mountain Office 3

White Mountain Office 4

Facebook 2

Top