Mô hình sắt Vintage

Giá: 650,000 ₫

Điện thoại cổ ĐT-01

Tình trạng: Hết hàng

Giá: 650,000 ₫

 Model: ĐT-01 
Giá: 650.000VNĐ/cái 
Đặt hàng tối thiểu: 1 cái 
Đặt hàng tối đa: 
Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng: 2016-03-27 Thời hạn: Không giới hạn

 

 

CHI TIẾT

Giá: 1,250,000 ₫

Máy nhạc than sắt

Tình trạng: Hết hàng

Giá: 1,250,000 ₫

Model: MN-01
Giá: 1.250.000VNĐ/cái
Đặt hàng tối thiểu:
Đặt hàng tối đa:
Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng: 2016-04-01 Thời hạn: Không giới hạn

CHI TIẾT

Giá: 750,000 ₫

Máy hình sắt MH-02

Tình trạng: Hết hàng

Giá: 750,000 ₫

Model: MH_02
Giá: 750.000VNĐ/Cái 
Đặt hàng tối thiểu: 
Đặt hàng tối đa:
Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng: 2016-03-25 Thời hạn: Không giới hạn

CHI TIẾT

Giá: 750,000 ₫

Máy chụp hình cổ

Tình trạng: Hết hàng

Giá: 750,000 ₫

MModel: MH-01
Giá: 750.000VNĐ/cái 
Đặt hàng tối thiểu: 
Đặt hàng tối đa:
Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng: 2016-03-25 Thời hạn: Không giới hạn

CHI TIẾT

Giá: 1,050,000 ₫

Bano quán ăn

Tình trạng: Hết hàng

Giá: 1,050,000 ₫

Giá: 1.050.000VNĐ/cái 
Đặt hàng tối thiểu: 
Đặt hàng tối đa:
Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng: 2016-04-10 Thời hạn: Không giới hạn

CHI TIẾT

Giá: 850,000 ₫

Bano coffee

Tình trạng: Hết hàng

Giá: 850,000 ₫

Giá: 850.000VNĐ
Đặt hàng tối thiểu: 
Đặt hàng tối đa:
Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng: 2016-04-10 Thời hạn: Không giới hạn

CHI TIẾT
Hiển thị trên một trang

Thiết kế Website - Thiet ke Website tại Saco.vn

Top